Приложения

Прецизно земеделие

Повишена точност за по-добра реколта.

Строителство

Увеличена ефективност чрез ГНСС технологиите.

GIS

Нов начин за събиране и управление на GIS данни.

Контрол на машини

Увеличена точност на позициониране за по-голяма ефикасност.

Геодезия

Повече продуктивност чрез геодезически измервания в реално време.